Informatie over Care of from your Heart

Care of from your Heart is een zorgverlener die nauw samenwerkt met meerdere zorgverleners, allen in de ambulante zorg. Deze samenwerking zorgt ervoor dat er ruime ervaring is op verschillende leefgebieden. Daarnaast is het voor ons als professionals fijn en belangrijk om soms gebruikt te kunnen maken van elkaars expertise.
Sinds 2014 voert Care of from your Heart WMO maatwerktrajecten uit voor meerdere gemeenten. Wij zijn een gegunde partij bij de gemeenten en kunnen Zorg In Natura (ZIN) leveren.
Wij richten ons op mensen vanaf 18 jaar die willen werken aan een zelfstandig bestaan, maar hierbij ondersteuning nodig hebben. We gaan uit van de kwaliteiten, doelen en wensen van jou als cliënt.
Tijdens de intake worden deze in kaart gebracht en op de verschillende leefgebieden verwerkt in een zorg/begeleidingsplan. Aan de hand van dit plan wordt de begeleiding gestart om jouw leven zo goed mogelijk in te richten. Belangrijk hierbij is dat jij degene bent die bepaalt waar je het eerst aan wilt werken. Gezamenlijk zullen de zogeheten probleemgebieden aangepakt worden. Doordat we continu samen nieuwe doelen vaststellen zul je snel resultaat zien en merken dat succes ook voor jou is weggelegd. Dit zorgt dat je steeds zelfstandiger in het leven komt te staan.

De primaire functie van COFYH is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het verwerven en behoud van hun zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden ze de regie over hun eigen leven.

COFYH is opgericht vanuit de behoefte autonoom en bewust van de eigen normen en waarden te werken. De behoefte om persoonlijke zorg staat bij ons centraal. Inspelend op de huidige trend dat ieder mens meetelt en meedoet. Om dit te realiseren zoekt COFYH de verbinding met de samenleving. Op die manier kunnen we dichtbij of naast de zorgvrager staan en blijven staan.

COFYH biedt haar zorgvragers ambulante ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid. Haar primaire functie is mensen met een of meerdere zorgvragen te ondersteunen in het behoud en verwerven van zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving.

COFYH geeft de ondersteuning in de woon- en leefomgeving van de zorgvrager en richt zich op alle leefgebieden.

De zorgvrager wordt gestimuleerd te participeren in zijn woon- en leefomgeving. De missie van Care of from your Heart (COFYH) is mensen met een zorgvraag te ondersteunen in het verwerven en behoud van hun zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving te stimuleren. Daarmee hebben en houden ze de regie over hun eigen leven.

COFYH is te gast in het leven en de leef-woonomgeving van de cliënt. Wij voegen in. Dit betekent dat we goed luisteren naar de zorgvraag/behoefte van de zorgvrager. Dit kan betekenen dat we, zoals eerder opgemerkt, uit de thuissituatie gaan en bijvoorbeeld een wandeling gaan maken of afspreken op een bankje in het park. Soms moet je afstand nemen om het geheel te kunnen zien, een berg is immers van dichtbij veel omvangrijker dan van een afstand. Maar ook als de zorgvrager het even laat afweten, blijven we contact zoeken.

We leggen de nadruk op de mogelijkheden en niet op beperkingen. De meeste zorgvragers weten heel goed wat de problemen zijn. Ze kunnen alleen vaak niets vertellen over hun kwaliteiten.

Daarom werken we gericht op het Bruto Persoonlijk Geluk (BPG) en leggen we de nadruk op acceptatie van de persoon als geheel. We laten de zorgvrager zelf de regie voeren en waar dat niet kan of lukt, stellen we ons directief of overnemend op. Dat wil zeggen dat we mee naar afspraken gaan of samen de afspraak maken. We zorgen voor vervoer of nemen de zorgvrager mee in de auto. We brengen de administratie op orde of vragen overname van financieel beheer en administratie aan. Ook leun en steun contacten maken onderdeel uit van de ambulante begeleiding.

We stellen de fysiologische behoeften (bed, bad, brood) veilig.

In principe kunnen wij helpen bij alle soorten problemen. Echter als er een zedendelict in het spel is dan verwijzen wij deze cliënt door naar de juiste instanties.

0% Betrouwbaarheid
0 Cliënten die we helpen
0 Opgetelde jaren ervaring